Privacy­verklaring

Chiro Hoboken Sentroem hecht belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert uw privacy. In deze privacyverklaring krijgt u heldere en transparante informatie over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Chiro Hoboken Sentroem houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In het kort

Uw persoonsgegevens en die van uw kind worden verwerkt door Chiro Hoboken Sentroem, Oudestraat 81, 2660 Hoboken, info@sentroem.be. Dat gebeurt in het kader van ons ledenbeheer, voor de organisatie van activiteiten, en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Meer info vindt u op deze pagina.

Lid worden van Chiro Hoboken Sentroem betekent automatisch ook lid worden van Chirojeugd Vlaanderen. In het kader van ledenbeheer en verzekering geven wij identificatie- en contactgegevens door aan Chirojeugd-Vlaanderen vzw, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen, info@chiro.be. Meer info vindt u op www.chiro.be/privacyverklaring.

Wilt u uw gegevens inzien, laten verbeteren of laten wissen, dan kunt u contact opnemen met de lokale groep of met Chirojeugd Vlaanderen via de vermelde contactgegevens. Uw inzagerecht uitoefenen kan ook via chiro.be/aanvraag-inzagerecht.

Algemeen

Versie 2.0, laatst gewijzigd op 11/09/2020

Chiro Hoboken Sentroem hecht belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert uw privacy.
In deze privacyverklaring krijgt u heldere en transparante informatie over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Chiro Hoboken Sentroem houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dat brengt mee dat wij:

Als Chiro Hoboken Sentroem zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast treden wij op als verwerkers voor Chirojeugd Vlaanderen. Zij zijn op hun beurt verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die aan ons gevraagd worden.

Als u vragen hebt over de verwerking van uw gegevens, dan kunt u contact opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Chiro Hoboken Sentroem
Oudestraat 81
2660 Hoboken
info@sentroem.be
Chirojeugd Vlaanderen
Kipdorp 30
2000 Antwerpen
privacy@chiro.be

Chiro Hoboken Sentroem

Chiro Hoboken Sentroem verwerkt persoonsgegevens van leden en hun ouders en/of voogden en van huurders van onze lokalen.
Dit gebeurt voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden:

Doeleinden Rechtsgrond
Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Chiro Hoboken Sentroem Uitvoering overeenkomst
Om u via nieuwsbrieven en uitnodigingen te informeren over onze werking Uitvoering overeenkomst
Om zo goed mogelijk zorg te kunnen dragen voor de gezondheid van de leden Uitvoering overeenkomst
Om subsidies te kunnen verkrijgen van de overheid Wettelijke verplichting
Voor archiefdoeleinden Gerechtvaardigd belang
Voor het huren van onze lokalen Uitvoering overeenkomst
Voor het bijhouden van aanwezigheids- en dranklijsten Uitvoering overeenkomst
Voor verzekeringsdoeleinden Uitvoering overeenkomst

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens opvragen en opslaan:

Door uw kind in te schrijven in de Chiro geeft u als ouder en/of als wettelijk vertegenwoordiger van minderjarige leden toestemming voor de verwerking van de gegevens van het kind.

Chirojeugd Vlaanderen

Chirojeugd Vlaanderen verwerkt persoonsgegevens van leden en hun ouders en/of voogden voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden:

Doeleinden Rechtsgrond
16+: om het gratis ledentijdschrift op te sturen Uitvoering overeenkomst
Om subsidies te kunnen verkrijgen van de overheid Wettelijke verplichting
Voor archiefdoeleinden Gerechtvaardigd belang
Om zo goed mogelijk zorg te kunnen dragen voor de gezondheid van de leden tijdens de werking Uitvoering overeenkomst
Als dienstverlening voor de lokale groepen, zodat zij hun ledenadministratie op een veilige en correctie manier kunnen opvolgen Uitvoering overeenkomst
Om de leden te kunnen laten verzekeren Uitvoering overeenkomst

Verstrekkingen aan derden

De gegevens die u aan ons bezorgt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo kunnen wij gebruik maken van een derde partij voor:

Daarnaast kan een lokale overheid gegevens opvragen binnen het kader van een subsidie- en/of veiligheidsreglement.

Wij laten nooit persoonsgegevens verwerken door derden als we geen verwerkersovereenkomst met hen afgesloten hebben. Met die partijen maken we uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die buiten de EU gevestigd zijn.

Beeldmateriaal

Chiro Hoboken Sentroem maakt in de loop van zijn activiteiten foto's en video-opnames van onze leden en deelnemers. Die gebruiken we dan voor onze sociale media, ons fotoarchief, flyers en ander promotiemateriaal, onze website en sfeerreportages.

Door in te schrijven bij chiro Hoboken Sentroem of deel te nemen aan één van onze activiteiten, geeft u ons stilzwijgend toestemming om niet-geposeerde, spontane foto's en sfeerbeelden te maken en te publiceren.

Indien u geen gerichte foto's wilt van u of uw zoon, kan u ons dat steeds schriftelijk meedelen. (Bv: via ons mailadres info@sentroem.be.) Sfeerfoto's/-beelden en groepsfoto's kunnen echter nog steeds worden genomen.

Indien u mogelijk fotomateriaal zou willen verwijderd zien, gelieve dan een mail te sturen naar info@sentroem.be.

Bewaartermijn

Chiro Hobken Sentroem bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor ze ons bezorgd zijn of dan wettelijk vereist is.

Gegevens worden actief bijgehouden tot maximum een jaar na de activiteit of tot een jaar na uitschrijving van het lidmaatschap. Daarna worden ze gearchiveerd en enkel nog verwerkt voor statistische doeleinden.

Medische gegevens die wij opvragen voor een specifieke activiteit (bv: de medische fiche bij het bivak), worden na de activiteit vernietigd.

Beveiliging van de gegevens

We hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

Uw rechten op het vlak van uw persoonsgegevens

U hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van de persoonsgegevens die we van u of uw kind ontvangen hebben. U kan daarvoor steeds contact opnemen met één van de leiders, of op het mailadres info@sentroem.be.

Correcties of verwijderingen die wij uitvoeren, worden automatisch doorgegeven aan Chirojeugd Vlaanderen en omgekeerd.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u daarvoor contact opnemen met ons of met het aanspreekpunt Privacy van Chirojeugd Vlaanderen.

U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie. Dat is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

Chiro Hoboken Sentroem kan haar privacyverklaring aanpassen. Dat zal steeds op de homepage van de website aangekondigd worden.


Partners:
district Hoboken Umicore jeugdhuis Joh chiro Hobken Klinker de Banier
Chiro Hoboken Sentroem | Oudestraat 81, 2660 Hoboken | info@sentroem.be | BE17 7895 5438 4421 | privacyverklaring | login leiding